در حال نمایش 5 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

واشر پلاستیکی PL-3-20-27-01

40,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-3-20-27-01 قطر خارجی(mm) 27 قطر داخلی(mm) 20 ارتفاع(mm) 3 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-2-27-40-05

15,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-2-27-40-05 قطر خارجی(mm) 40 قطر داخلی(mm) 27 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-2-9-22-02

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-2-9-22-02 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 9 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-2-10-19-04

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-2-10-19-04 قطر خارجی(mm) 19 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-4-10-22-03

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-4-10-22-03 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 4 جنس: پلاستیکی